تبلیغات
رهگذر تنها... - آدم ها...

رهگذر تنها...

رهــــــــــــگـــــــذری در تــــنـــهایـــی هــــای زنـــدگـــــی

آدم ها

فقطـ آدم هســـتند،

نـــه بیشتر و نــــه کمتر...

اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی ...

آنها را شــــکسته ای !

و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی،

آنها تو را میـــ شـــــکنند. !


بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛

نه

عاشقانه ...[ جمعه 22 شهریور 1392 ] [ 06:38 ب.ظ ] [ مسافری تنها ]

[ همدرد() ]


نمایش نظرات 1 تا 30