تبلیغات
رهگذر تنها... - خدا

رهگذر تنها...

رهــــــــــــگـــــــذری در تــــنـــهایـــی هــــای زنـــدگـــــی

اول از همه برایت آرزو مى‌کنم که عاشق شوى،
و اگر هستى، کسى هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست، تنهایی ات کوتاه باشد،
برایت همچنان آرزو دارم دوستانى داشته باشى،
از جمله دوستان بد و ناپایدار ......
برخى نادوست و برخى دوستدار ......
که دست کم یکى در میانشان بى‌تردید مورد اعتمادت باشد.
و چون زندگى بدین گونه است،
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشى ......
نه کم و نه زیاد ...... درست به اندازه،
تا گاهى باورهایت را مورد پرسش قرار دهند،
که دست کم یکى از آنها اعتراضش به حق باشد ......
تا که زیاده به خود غره نشوى.
و نیز آرزومندم مفید فایده باشى،
تا در لحظات سخت،
وقتى دیگر چیزى باقى نمانده است،
همین مفید بودن کافى باشد تا تو را سرپا نگاه دارد.
همچنین برایت آرزومندم صبور باشى،
نه با کسانى که اشتباهات کوچک مى‌کنند ......
چون این کار ساده‌اى است،
بلکه با کسانى که اشتباهات بزرگ و جبران‌ناپذیر مى‌کنند ......
و با کاربرد درست صبوری ات براى دیگران نمونه شوى.
امیدوارم سگى را نوازش کنى، به پرنده‌اى دانه بدهى و به آواز یک
سهره گوش کنى، وقتى که آواى سحرگاهی اش را سر مى‌دهد ......
چرا که به این طریق، احساس زیبایى خواهى یافت ......
به رایگان ......
امیدوارم که دانه‌اى هم بر خاک بفشانى ......
هر چند خرد بوده باشد ......
و با روییدنش همراه شوى،
تا دریابى در یک درخت، چقدر زندگى وجود دارد.
به علاوه امیدوارم پول داشته باشى، زیرا در عمل به آن نیازمندى ......
و سالى یکبار پولت را جلو رویت بگذاری و بگویى:
«این مال من است»،
فقط براى این‌ که روشن کنى کدامتان ارباب دیگرى است!
و در پایان، آرزومندم همسر خوبى داشته باشى ......
که اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان،
باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیآغازید ......
اگر همه ی این‌ها که گفتم برایت فراهم شد،
دیگر چیزى ندارم برایت آرزو کنم ....


خدایا
پیش از آنکه بنده ات ، مرا از درش براند.
به حق بخشندگی ات
دروازه های دیگری را به رویم بگشا.
و پیش از آنکه محتاج بنده ای شوم که خود محتاج بزرگی توست
به حق مهربانی ات
بی نیازم ساز
ای مهربانترین مهربانان

شاد باشید 
و
دل آرام


[ سه شنبه 27 تیر 1391 ] [ 09:29 ق.ظ ] [ مسافری تنها ]

[ دلنوشته() ]